25 работи кои ги научивме после 20-тата година од животот

Постојат некои работи за коишто сите можеме да се согласиме дека ги научивме во овие возбудливи години од животот.

Уметноста на критичкото размислување

Луѓето со развиен позитивен скептицизам и критичко размислување се свои личности кои не трпат нерационално наметнување на авторитет и ставови.