Неочекувана пратка на прагот од вратата

Краткиот анимиран филм „The Package“ е слатка приказна за човек со опсесивно-компулсивно нарушување, кој сè фаќа со заштитни ракавици, пребришува, подредува и подолго време не излегол од дома. Еден ден добива неочекувана пратка...
Датум: 08 авг 2013
, Автор: