Што всушност претставуваат полумесечините на ноктите и која е нивната намена?

Оној мал, побел дел од нашите нокти кој го гледаме како полумесечина е многу чувствителен и е важен дел од структурата на ноктите кој не смее да се оштети.

Куќа од соништата во форма на полумесечина

Футуристички дизајн на куќата од соништата „Mahina“ во форма на полумесечина...