Како остригите создаваат бисери?

Дознајте која е причината поради која остригите создаваат бисери.