Престанете да ги оправдувате луѓето кои постојано ве повредуваат

Секој човек прави грешки, но дали секој заслужува втора шанса?

Најчестите оправдувања на неверните мажи

И најцврстата девојка се случува да „падне“ на овие изговори, затоа внимавајте на нив.

17 работи за кои никогаш не треба да барате оправудвања

За некои работи чувствуваме вина иако не сме одговорни за ништо, а во такви ситуации бараме изговори и оправдувања иако одговорноста не лежи кај нас.