Како зборуваат животните во различни земји?

Петелот не кукурика исто во секоја земја на светот.