Женските пријателства траат пократко од машките

Истражувачите дошле до сознание дека машките пријателства се подолготрајни од женските, а оваа теза ја поткрепиле со неколку причини за тоа.