Интелигентен систем за осветлување кој нема никого да разбуди

Необичен систем за ноќно осветлување кое комбинира сензори за движење и ЛЕД светилки.