Што прави секој млад човек со својот куп носени алишта?

Ова интересно стрипче ќе ви ја покаже реалната ситуација во која најчесто се наоѓаат 95% од младите луѓе, откако ќе им се собере куп од веќе носени алишта.