Движење во статични фотографии

Реј Демски избрал интересен начин да ја пренесе акцијата и авантурата на спортските случувања. Користејќи ја техниката фотографирање во низа, тој ни покажува поинаква перспектива на движењето...
Датум: 31 мај 2011
, Автор: