Кондом кој се отвора само со една рака

Тие неколку секунди додека тој го извлече кондомот од непрактичната кесичка, можат и тоа како да го убијат сексуалното расположение, кое требало да се одвива спонтано.