Инспиративни и револуционерни цитати од Нелсон Мандела

Тој беше огромна инспирација за светот и сите ние долго ќе го паметиме по неговите дела, како и по неговите револуционерни зборови.