Невротичноста може да ви го продолжи животниот век

Невротичноста е карактерна особина што се поврзува со зголемена анксиозност, но најновите истражувања покажале дека токму таа може да ви помогне да живеете подолго.

Визуелно претставување на невротичните нарушувања

Фотографот Џон Вилијам Киди во минатото имал проблеми со наксиозноста и други невротични нарушувања, но денес од тоа црпи инспирација во својата уметничка дејност.