Национализмот, расизмот и нискиот IQ имаат заедничко

Луѓето со помали интелектуални способности се почесто привлечени кон едноставните идеологии...

Мудрите луѓе и патриотизмот

Што мислат за патриотизмот Марк Твен, Ајнштајн и Мик Џегер?