Што може да открие наталната карта за вашиот карактер?

Сечија натална карта е уникатна и ги зема во предвид сите планетарни подредувања во точниот момент кога сте се родиле.

Значењето на планетата Јупитер во наталната карта

Јупитер ни открива како ја изразуваме нашата дарежливост и толеранција. Ни покажува како им веруваме на другите луѓе и каде ја наоѓаме својата мудрост и разбирање.