Африкански народни поговорки

„Ако градиш куќа и ти се скрши една шајка, ќе престанеш да градиш или ќе ја смениш шајката?“