Нешта кои ви се наметнати од општеството (а не мора да ги направите)

И покрај тоа што сакаме да веруваме дека сме слободни и автономни индивидуи, вистината е дека општеството влијае врз нашите животни одлуки.

Уметноста на критичкото размислување

Луѓето со развиен позитивен скептицизам и критичко размислување се свои личности кои не трпат нерационално наметнување на авторитет и ставови.