Книга: „Мокингџеј“ – Сузан Колинс

Последниот дел од феноменалната трилогија, завршеток достоен за претходните два дела.