15 навики на мизерните луѓе

Кога некој човек е мизерен, тој никогаш не гледа и не очекува нешто добро и секогаш се обидува да ги направи мизерни и оние околу него.