Последните мигови од животот

...пред да станат оброк за посилниот.