Најморбидните случаи со месечари

Месечарењето е многу сериозна работа, а токму тоа го докажуваат следниве четири неверојатно морбидни случаи.

Дали е безбедно да разбудите месечар?

Еден од најстарите митови вели дека никогаш не треба да будите човек кој месечари, бидејќи тоа може да доведе до последици по неговото ментално и физичко здравје.