Крикет воините од племето Масаи

Воини кои своите копја и стрели ги замениле со палки и топчиња...