„Капка од морето“: Значењето на најчестото женско име на светот

Марија е најчестото женско име во светот и се среќава во многу варијанти.