Мудроста на Марија Монтесори: Заповеди кои ќе ви помогнат да станете подобар родител

Кратки по форма, но големи по содржина - впечатливи заповеди кои треба да ги знае секој родител.