Луциден сон

Некои луѓе можат да го контролираат својот сон знаејќи го едноставниот факт дека тоа е всушност нивниот сон. Реализацијата на оваа идеја му носи бескрајна слобода и неограничена моќ на сонувачот во рамките на својот сон.
Датум: 16 јан 2012
, Автор: