Музички стихови: Разбудете ме – Авичи (Wake Me Up – Avicii)

Покрај заразниот и лесен ритам, таа има и одличен текст во кој се пее за младешкиот дух кој трага по смисла во животот, одбивајќи да се покори на притисоците од „попаметната“ околина.