Видео водич: Како најлесно да врзете лептир-машна?

Занимливо во ова видео е тоа што самата машна ве подучува како да го изведете тоа, без притоа да се вмешува човекот во покажувањето.