Колку знаете за исламската сакрална архитектура?

Исламската архитектура е најраспространета во Египет, Мала Азија, Палестина, Сирија, Месопотамија, Персија, Туркистан, Индија, Северна Африка, Шпанија. Временски го опфаќа периодот од 7 до 18 век.
Датум: 13 дек 2011
, Автор: