Куклица – оживување на старата легенда

Најпознатата легенда за ова место вели дека во дамно минато, на една свадба во селото Куклица се случила огромна трагедија...
Датум: 06 јул 2012
, Автор: