Како да си ја искосите тревата со обична косилика без да мрднете со прст?

На ова видео ќе можете да го видите генијалното решение кое ќе ви шкртне една работа од списокот со домаќински работи, без вие да се трудите.