Жените донесуваат подобри деловни одлуки од мажите

Истражувањето покажало дела жените се поправедни при донесувањето на важните одлуки, што прдонесува за поуспешна работа на фирмата за којашто тие работат.