Елитни убијци (Killer Elite)

Лесно е да извршиш убиство, тешко е потоа да живееш со него...