Ова е божиќната песна што мора да ја слушнете

Погледнете ја оваа преработка на легендарната „Божиќна песна“ од страна на „Simply Three“, кои успеваат да го задржат препознатливиот класичен призвук на песната, но истовремено да ја направат и многу модерна.

Дали ги проценуваме луѓето според музиката која ја слушаат?

Што слушаш – тоа и си! Многумина млади својот идентитет го градат врз основа на музиката која ја слушаат, токму затоа на другите луѓе музиката може многу да им открие за вас.