Ледениот хотел во Квебек

Тој е направен од 15.000 тони снег и 500.000 тони мраз, па откако тие ќе се стопат, другата година се прави нов.