Лоша учителка (Bad Teacher)

Лесна комедија за препознавањето на вистинските нешта кои ни биле пред нос целото време, но сме ги игнорирале... и многу повеќе за „спонзорушите“, за трулото американско школство, за манипулациите...