Потеклото на знаците во писмената комуникација

Неколку приказни кои го разјаснуваат потеклото на одредени симболи кои ги користиме во секојдневната пишана комуникација.