Индијанска поука: Тајната на вечната љубов

Љубовта е слобода помеѓу две личности.

Индијански хороскоп

Во многу сегменти индијанскиот хороскоп е сличен на обичниот, но неговите знаци се поврзани исклучиво со животни и со нивната улога во природата.