Во кои држави животниот век трае најдолго?

Организацијата за економска соработка и развој (ОЕСР) го објави најновиот извештај, истакнувајќи ги бројките за животниот век во земјите членки на организацијата...

Филм: Извештај за Европа (Europa Report)

Задолжителен филм за искрените љубители на научна фантастика