Зухаир Мурад – Колекција „Haute Couture“ пролет 2014

„Не се сеќавам на ниту еден ден во мојот живот кога не сум држел молив во мојата рака.“ - Зухаир Мурад