Кога фотограф ќе се спријатели со дивите животни…

Италијанецот Stefano Unterthiner е исклучително талентиран фотоновинар, зоолог и љубител на дивата природа, кој го чека вистинскиот момент за да улови добра фотографија, при што честопати преноќува сам во дивина.