10-те најпознати женски сериски убијци

Се смета дека женските сериски убијци се поретки од машките, сепак низ историјата постоеле случаеви на убиства извршени од страна на женски лица.

Како биле решавани злоделата во древен Египет?

Денешните детективи имаат цел арсенал од алатки и направи коишто им помагаат да го откријат виновникот, но нештата не биле отсекогаш толку лесни.