Поучна приказна: Мрзливиот земјоделец

Бог им помага само на оние кои самите си помагаат.