Дали жените зборуваат повеќе од мажите?

Познати се многу стереотипи дека жената премногу зборува, но според едно истражување жените зборуваат повеќе во некои сегменти, а пак во други не се пронајдени разлики меѓу половите.
Датум: 21 авг 2014
, Автор: