Како да се снајдете со финансиите ако заработува само еден од брачните партнери?

Возможно е да се живее удобно и со приходот на едниот брачен партнер, но потребно е да знаете како да управувате со вашите финансии.