Феминизмот пред многу години и денес

Феминизмот е идеологија насочена кон дефинирање, воспоставување и одбрана на еднакви политички, економски, културни и социјални права на жените.

Жена од Малави поништила 850 детски бракови во нејзината држава и ги вратила девојчињата на училиште

Детските бракови постојат и денес, а жртвите немаат никаква економска ниту социјална поддршка.

Генијалниот одговор на Никола Тесла на прашањето зошто никогаш не се оженил

Тесла најпрво потенцирал дека жената е супериорна во однос на мажот, но дека тоа било случајот некогаш.

Феминистички цитати од 50-тите кои сè уште имаат големо значење

Некои од битките се сменети, но најважно е да не се заборават основните елементи кои го карактеризирале ова движење: Напредно размислување, независност и цврста верба во еднаквост помеѓу половите.