Глувче се подготвува за „жежок“ состанок

Видео со доста сериозно глувче, решено да изгледа перфектно на својот состанок :)