Како да ги откриете знаците на суптилна емоционална злоупотреба?

Болката не секогаш е предизвикана од физичка злоупотреба.