Митот за ЕКТС: Кој е виновен за слабиот квалитет во македонското високо образование?

Дали Болоњската декларација и ЕКТС се лошиот вирус кој носи неквалитет во нашето образование?