Што велат 5 познати духовни учители за болеста осаменост?

Осаменоста е болеста на модерното време. Дури и медицинските истражувања предупредуваат дека осаменоста може да претставува поголем ризик од пушењето и дебелината.

7 помалку познати духовни учители ја споделуваат својата неверојатна мудрост

Во животот сретнуваме многу духовни учители кои нè насочуваат по нашиот пат и ги предизвикуваат нашите верувања. Прочитајте ја мудроста на овие помалку познати духовни учители.