духовен пат | Кафе пауза

Најголемата разлика помеѓу духовниот пат и духовното патување

Дали поимите духовен пат и духовно патување сте ги користеле како да значат едно исто нешто? Всушност, овие два поими значително се разликуваат еден од друг.